Obowiązki Organizatora

Obowiązki organizatora imprezy sportowej PSZS

 1. zapewnienie prawidłowego przebiegu zawodów w tym zorganizowanie propagandy zawodów (dekoracja, uroczyste otwarcie, ewentualnie zaproszenie  władz samorządowych, wręczenie nagród, zakończenie imprezy),
 2. przygotowanie obiektów sportowych, szatni, zapewnienie sprzętu sportowego, przyrządów pomiarowych,  nagłośnienia, protokołów zawodów, itp.
 3. Przesłanie komunikatu organizacyjnego na adres: pszs@o2.pl na minimum 10 przed terminem zawodów powiatowych, 14 dni przed terminem zawodów półfinału wojewódzkiego i 21 dni przed terminem finału wojewódzkiego.
 4. Zapewnienie obsady sędziowskiej oraz pobranie ze strony internetowej Związku dokumentów do wypełnienia przez sędziów oraz organizatora.
 5. Odbiór przed zawodami pucharów i dyplomów od Sekretarza Związku,
 6. W możliwie krótkim czasie po zawodach przesłanie na adres: pszs@o2.pl komunikatu końcowego.oraz przekazać całej dokumentacji do biura rachunkowego „TAX”.

Komentarz

To organizator określonych zawodów odpowiada za:

 • przygotowanie scenariusza zawodów (media, flaga związku itd.),
 • wyboru systemu rozgrywek (przypominam w ZGS do 4 zespołów „każdy z każdym”)
 • bezpieczeństwo startujących i na obiekcie,
 • obsadę sędziowską (optymalna ilość do liczby uczestników).

Zobowiązany jest do kontaktu z sekretarzem związku przed zawodami  w sprawie:

 • odbioru pucharów i dyplomów,
 • uzasadnionej zmiany terminu lub miejsca zawodów,
 • proponowanej obsady sędziowskiej i ewentualnego zwolnienia sędziego na zawody (prezes PSZS lub sekretarz PSZS),

po zawodach w sprawie:

 • złożenia sprawozdania z zawodów z uwzględnieniem pełnej nazwy szkoły, którą reprezentuje organizator.

Osobami kontaktowymi są:

Cezary Kuligowski – Sekretarz, tel. 535-268- 231, pszs@o2.pl

Andrzej Gudzio – Prezes, tel. 606 728 552

Adres PSZS w Bełchatowie ( obowiązuje od 01.09.2012 r.)
Ul.1 Maja 6, 97-400 Bełchatów
NIP 769-19-39-656
Nr konta PSZS: 38 8965 0008 2001 0011 2178 0001

Załączniki

Razem załączników: 1